Parro AVG-Proof

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving heeft gevolgen voor hoe je als school met data omgaat.

Gelukkig staat Parro voor je klaar. ParnasSys en Parro hebben niet stil gestaan. In samenwerking met een aantal besturen, onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft ParnasSys diverse verbeteringen doorgevoerd om de nieuwe eisen van de wetgeving toe te passen binnen het systeem.

Verantwoordelijk omgaan met privacy

Ook met deze veilige tools draait het nog steeds om hoe je het gebruikt. Als school ben je zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van systemen. Dus bewustwording is erg belangrijk.

Je voldoet nooit automatisch aan alle wetgeving, maar het gebruik van ParnasSys en Parro maakt het wel héél makkelijk

Hoe? Daar helpen we jou bij

Parro neemt de juiste instellingen over van ParnasSys. Neem een kijkje in de AVG handout om achter handige tips en tricks te komen.

Privacy Convenant

Parro valt onder dezelfde vertrouwde verwerkersovereenkomst als ParnasSys, dus geen dubbel werk. De overeenkomst, die voor de AVG hernieuwd wordt, is op basis van de nieuwe Model Verwerkersovereenkomst 3.0 van onder andere de PO-raad (www.privacyconvenant.nl).

De uitgangspunten van dit model sluiten aan op het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en geven invulling aan verplichtingen op grond van de AVG.