Tips & tricks

Privacyvoorkeuren automatisch verwerkt

Vanaf deze zomer kunnen ouders via Parro hun privacyvoorkeuren doorgeven. En het mooiste: het wordt automatisch geregistreerd in ParnasSys dus er is geen extra administratie last.

Lezen alle ouders mijn groepsbericht wel?

Lezen alle ouders mijn groepsbericht wel?

Leerkrachten vinden het heel handig om met Parro een oproep te doen of een klassenactiviteit te delen met ouders, maar vragen zich soms ook af of het wel gelezen wordt door ouders. Daar hebben wij iets op bedacht! Je ziet nu bij ieder bericht hoeveel mensen het hebben gelezen. Zo kun je veel beter inschatten of je extra actie moet ondernemen.