Door ouders tijdig op de hoogte te stellen, zorg je voor een succesvolle start. Hieronder staan enkele hulpmiddelen en tips.

Tip: controleer van tevoren of de e-mailadressen van ouders in ParnasSys nog kloppen, dit maakt het uitnodigen van ouders voor Parro makkelijker. 

 
Gesprekken.png

Leg het plan uit

Leg het plan dat je met je collega's gemaakt hebt voor aan de ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Heb je bijvoorbeeld onderling afgesproken dat leerkrachten alleen tussen bepaalde tijden reageren, maak dit dan ook duidelijk aan de ouders. 


Ouders informeren met Parro introductiebriefjes

Een introductiebriefje die je kan uitdelen aan de ouders met nuttige informatie over Parro.


Ouders uitnodigen in Parro

Nadat ouders op de hoogte zijn over wat Parro is, kunnen ze zelf een account aanmaken. Het enige wat ze hiervoor nodig hebben is een uitnodiging van hun leerkracht. Dit regel je via de app. 


Toestemming van ouders verkrijgen

Parro is een ideale plek om foto's te delen. Voor het gebruik van beeldmateriaal heb je echter toestemming nodig van de ouders. Parro maakt dit heel makkelijk; via de app kunnen ouders hun voorkeuren doorgeven, waarna dit automatisch in ParnasSys verwerkt wordt. Zonder extra administratiedruk.

Zo pakten anderen dit slim aan

 

Meenemen in een ouderavond
Op onze school wilden we de ouders graag meenemen in het proces. We hebben ze uitgenodigd voor een ouderavond en stap voor stap samen met hen Parro doorlopen. Er was een kleine discussie ontstaan nadat een aantal ouders twijfels hadden over privacy, maar de andere ouders hebben die zorgen weg kunnen nemen. Mooi om te zien hoe ze elkaar verder hielpen.
 
Parro-Sketch-Kleur_Vliegtuig.png