Bestelformulier Parro

Voor het plaatsen van de bestelling hebben we alleen nog enkele gegevens nodig. De bestelling geldt voor de hele school, Parro afnemen voor slechts enkele groepen is niet mogelijk. 

Bestaande gegevens (ouderkoppelingen, mededelingen, etc.) vanuit de uitprobeerfase of de pilot worden vanzelfsprekend automatisch overgezet bij aanschaf.

Type abonnement *
Tarieven per leerling per kalenderjaar. Betaling vindt plaats naar rato van het resterende kalenderjaar.
Ingangsdatum
Ingangsdatum
Bevestig bestelling *
Door Parro te bestellen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Parro.